Månedskommentar September

Aksjemarkedet generelt – ….og spesielt noen sektorer møtte motvind i høstmåneden september. Likevel er de økonomiske utsiktene fremdeles gode! Evergrande, det kinesiske eiendomsselskapet som har

Norne Kombinasjon August

[11:46] Ørjan Askeland Norne Kombinasjon 20 steg 0,3% i august, mens Norne Kombinasjon 50 steg 0,4% og Norne Kombinasjon 80 steg 0,6% i august. Både

Norne Aksje August

Norne Aksje steg 1,1% i august og er opp hele 18,6% i år. Referanseindeksen var opp 0,2 i august og 18,9 hittil i år. Norne

Månedskommentar August

August ble en ny måned med moderat god avkastning i aksjemarkedet. Oslo Børs steg med 0,67% gjennom august, men vi endte juli på ny «all

Norne Kombinasjon Juli

Norne Kombinasjon 20 steg 0,8% i mai, mens Norne Kombinasjon 50 steg 1,6% og Norne Kombinasjon 80 steg markert, opp 2,6% i juli. Både rentemarkedet

Norne Rente Juli

Norne Rente steg 0,3% i juli og er opp 1,9% hittil i år. Norne Rente leverte god avkastning i juli, og avkastningen hittil i år

Norne Aksje Juli

Norne Aksje steg hele 4,5% i juli og er opp hele 16,8% hittil i år. Referanseindeksen var opp 5,4% i juli og er opp 18,7%

Månedskommentar Juli

Juli gav moderat avkastning i aksjemarkedet, Oslo Børs var opp 1,2%, mens USA, Europa og verdensindeksen var opp 1,4-2,4%. Markert kronesvekkelse gjorde imidlertid at i

Norne Kombinasjon Juni

Norne Kombinasjon 20 steg 0,6% i mai, mens Norne Kombinasjon 50 steg 1,0% og Norne Kombinasjon 80 steg markert, opp 2,0% i juni. Både rentemarkedet

Norne Rente Juni

Norne Rente steg 0,2% i juni og er opp 1,5% hittil i år. I rentemarkedet er kredittpåslagene i ferd med å bunne ut på et