Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities arkiv

Norne Kombinasjon September

Norne Kombinasjon 20 falt med 1,1% i september, mens Norne Kombinasjon 50 falt med 2,2% og Norne Kombinasjon 80 falt med 4,5%. Mange aksjefond slet

Norne Rente September

Norne Rente var uendret i september og er da fortsatt opp 2,1% hittil i år. Rentene steg litt i kjølvannet av FEDs beslutning om å

Norne Aksje September

Norne Aksje hadde en nedgang i september og falt med 5,4%, mot referanseindeksens fall på 4,1%. Hittil i år er fondet opp 11,7% og dette

Månedskommentar september

Aksjemarkedet generelt – ….og spesielt noen sektorer møtte motvind i høstmåneden september. Likevel er de økonomiske utsiktene fremdeles gode! Evergrande, det kinesiske eiendomsselskapet som har

Norne Kombinasjon August

[11:46] Ørjan Askeland Norne Kombinasjon 20 steg 0,3% i august, mens Norne Kombinasjon 50 steg 0,4% og Norne Kombinasjon 80 steg 0,6% i august. Både

Norne Aksje August

Norne Aksje steg 1,1% i august og er opp hele 18,6% i år. Referanseindeksen var opp 0,2 i august og 18,9 hittil i år. Norne

Månedskommentar August

August ble en ny måned med moderat god avkastning i aksjemarkedet. Oslo Børs steg med 0,67% gjennom august, men vi endte juli på ny «all

Norne Kombinasjon Juli

Norne Kombinasjon 20 steg 0,8% i mai, mens Norne Kombinasjon 50 steg 1,6% og Norne Kombinasjon 80 steg markert, opp 2,6% i juli. Både rentemarkedet

Norne Rente Juli

Norne Rente steg 0,3% i juli og er opp 1,9% hittil i år. Norne Rente leverte god avkastning i juli, og avkastningen hittil i år

Norne Aksje Juli

Norne Aksje steg hele 4,5% i juli og er opp hele 16,8% hittil i år. Referanseindeksen var opp 5,4% i juli og er opp 18,7%