Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities arkiv

Norne Kombinasjon Juni

Norne Kombinasjon 20 steg 0,6% i mai, mens Norne Kombinasjon 50 steg 1,0% og Norne Kombinasjon 80 steg markert, opp 2,0% i juni. Både rentemarkedet

Norne Rente Juni

Norne Rente steg 0,2% i juni og er opp 1,5% hittil i år. I rentemarkedet er kredittpåslagene i ferd med å bunne ut på et

Norne Aksje Juni

Norne Aksje steg 2,3% i juni og er opp 11,8% hittil i år, dette var noe lavere enn referanseindeksen, som var opp 4,1% i juni

Månedskommentar Juni

Både juni og hele 1. halvår 2021 har gitt veldig god avkastning i aksjemarkedet. Oslo Børs steg moderat i juni, opp en knapp prosent og

Månedskommentar Mai

Mai ble en ny, god måned i aksjemarkedet, med en oppgang på 3,4% for Oslo Børs. Europa var tilsvarende sterk, mens Vekstmarkedene og USA var

Norne Kombinasjon Mai

Norne Kombinasjon 20 steg 0,5% i mai, mens Norne Kombinasjon 50 steg 0,9% og Norne Kombinasjon 80 steg pene 1,6%. Både rentemarkedet og aksjemarkedet bidro

Norne Rente Mai

Norne Rente steg 0,2% i mai og er opp 1,3% hittil i år. I rentemarkedet er kredittpåslagene i ferd med å bunne ut på et

Norne Aksje Mai

Norne Aksje steg 2,1% i mai og er opp 9,6% hittil i år. Referanseindeksen var opp 2,4% i mai og er opp 8,2% hittil i

Norne Kombinasjon April

Norne Kombinasjon 20 steg 1% i mars, mens Norne Kombinasjon 50 steg 1,7% og Norne Kombinasjon80 steg hele 2,7%.Både rentemarkedet og aksjemarkedet bidro positivt for