Analyse og rapporter

Norne Securities analyseavdeling består av erfarne analytikere. Analyseavdelingen har en bred dekning på Oslo Børs med et hovedfokus på sparebanksektoren, kystnære selskaper, SMB-selskaper og helse/farmasi. Satsningen på sparebanksektoren innebærer at vi, som eneste meglerhus, har dekning på samtlige 20 børsnoterte sparebanker.