fbpx

Analyse og rapporter

Norne Securities analyseavdeling består av erfarne analytikere. Analyseavdelingen har en bred dekning på Oslo Børs med et hovedfokus på sparebanksektoren, kystnære selskaper, SMB-selskaper og helse/farmasi. Satsningen på sparebanksektoren innebærer at vi, som eneste meglerhus, har dekning på samtlige 20 børsnoterte sparebanker.

Analyser fra Norne Securities

Videre gir analyseavdelingen ut en kredittbok med en komplett kredittvurdering av 119 norske sparebanker to ganger årlig. Norne Securities er den største aktøren innen market making (likviditetsgaranti) på Oslo Børs, og analyseavdelingen leverer analyse på samtlige selskaper hvor Norne er market maker.

Nornes analyseprodukt inneholder følgende:

→ Fundamental selskapsanalyse

→ Kredittbok for sparebanksektoren

→ Sektoranalyse

→ Daglige morgenrapporter

Kontaktinformasjon

Ønsker du å abonnere på markedsrapporter?