UTBYTTEAKSJER FOR APRIL

  • Aker - Verdifelle som har blitt Veksttrapp med 4,8 % utbytte estimat

  • Gjensidige - Markedsleder med 5,7 % utbytte estimat

  • Sparebanken Vest - Attraktiv verdivurdering med 7,1 % utbytte

  • Stolt Nielsen - Markedsleder med 5,9 % utbytte estimat

  • Statoil - Avtale om OPEC kutt styrker 5,2 % utbytte estimat

  • Ekornes - Attraktiv verdivurdering med 5,6 % utbytte estimat

I fjor tok vi opp dekning på Aker når aksjekursen var NOK 150 med NOK 10 i utbytte og 6.7% utbytte yield. Investorer som kjøpte da har tjent svært godt på at kursen har mer enn doblet seg til litt over NOK 320. Utbyttet for 2016 på NOK 16 per aksje gir fortsatt hele 4.8% yield og tilfaller aksjonærer som eier aksjen fredag 21. april, som er datoen for generalforsamlingen.  Når stadig flere investorer gjemmer seg i indeksskapet og ikke tør å røre det som er utenfor åpner det seg muligheter som det her har gjort i Aker hvor noen få investorer har gjort det som selskapet selv burde gjort å kjøpe Aker aksjer for å redusere substansrabbatten fra 40-50% til 20-25%.

Aker har siden fusjonen mellom Aker Exploration og Det norske oljeselskap i 2009 stadig investert mer i olje og mindre i oljeservice og fisk. Syv års perioden fra starten av 2009 til slutten av 2015 var tunge for Aker aksjen. Det er vanskelig å bli tatt seriøst som børsnotert selskap når en aksje handles til rundt 50% rabatt til NAV og hovedeier ikke vil gjøre tilbakekjøp av egne aksjer fordi han eier 67% og frykter at selskapet vil ende opp som et privat selskap utenfor børsen. Selskaper med aksjer til halv pris klarer ikke å finne investeringer som er bedre enn å kjøpe egne aksjer. En samtale med en investor kan da fort ende med en avskjedshilsen til Aker om at de også vil være med når de finner investeringer som er bedre enn å kjøpe egne aksjer til halv pris fordi de må være svært gode.

I fjor tok vi opp dekning på Aker når aksjekursen var NOK 150 med NOK 10 i utbytte og 6.7% utbytte yield. Investorer som kjøpte da har tjent svært godt på at kursen har mer enn doblet seg til litt over NOK 320. Utbyttet for 2016 på NOK 16 per aksje gir fortsatt hele 4.8% yield og tilfaller aksjonærer som eier aksjen fredag 21. april, som er datoen for generalforsamlingen. Når stadig flere investorer gjemmer seg i indeksskapet og ikke tør å røre det som er utenfor åpner det seg muligheter som det her har gjort i Aker hvor noen få investorer har gjort det som selskapet selv burde gjort å kjøpe Aker aksjer for å redusere substansrabbatten fra 40-50% til 20-25%.
GRAF
Hovedårsaken til at Akers aksjekurs mer enn doblet seg i 2016 ligger i verdistigning for oljeselskapet Aker BP etter at Det norske oljeselskap fusjonerte med BP Norge. Dette er det første store steget ut av Verdifellen og det første steget på en Veksttrapp hvor Aker sannsynligvis vil fortsette å vokse sterkt de neste to årene gjennom store transaksjoner innen olje og oljeservice. At Hitec Vision endte opp med å kjøpe Exxon Norge i stedet for Aker betyr at det fortsatt er rikelig med ledelsestid for å gjennomføre store investeringer innen olje/oljeservice i år som vil ta aksjen det neste store steget opp Veksttrappen.

Aker har blitt svært nyttig som samarbeidspartner for de største kreditorene GIEK, DNB, Nordea og Sparebanken Midt Norge i opprydningen etter oljesmellen. Ingen av kreditorene vil glemme at det var Aker som gjennom investeringen i Solstad Offshore fikk strukket et sikkerhetsnett under skipsverdiene for hele offshore support sektoren. Tapene innen oljeservice har nå blitt så håndterbare for noen banker at det ikke er med i presentasjonen som mer enn en innstukket replikk på noen sekunder som fra Sparebanken Midt Norge som hørtes noenlunde slik ut fra Adm. Dir Finn Haugan på Egenkapitalbeviskonferansen for to uker siden…’Til de av dokker som lure på koss det går med supply engasjement som REM Offshore og Farstad Shipping så e de no støtta av balansen te Aker’.

Ett eksempel på at Aker fortsetter å ta og gi hos bankene kom i forrige uke når Aker Solutions overtar konsulentfirmaet Reinertsen som har redusert antall ansatte fra over to tusen til under ett tusen. Det var 50 selskaper som hadde vært interessert i Reinertsen til det viste seg at gjelden var NOK 1.6mrd og ikke NOK 900m som først opplyst. Den offisielle kjøpesummen til Aker ble på NOK 212,5m, men det er også nær prisen på NOK 200m som Reinertsen familien betaler for å beholde Hydrogen investeringene som var i gruppen. Det er kjent at Nordea er hovedbankforbindelse med NOK 400m i utlån og at andre banker har NOK 200m i lån og for den siste milliarden som er tapt er fordelt på krav fra kunder, leverandører og det offentlige. Aker, Aker Solutions og Aker BP posisjonerer seg for fortsatt oppgang innen olje og oljeservice og dermed kan vi regne med flere transaksjoner til bunnfiske priser så lenge andre investorer tilnærmer seg sektoren med vantro.

Det er mye fokus på at 10 års-avtalen med den norske stat som investerte NOK 4.8mrd i Aker Holding utløper til sommeren og at Staten har et urealisert tap på 25% på investeringen. Den norske stat hadde sommeren 2007 ukentlige kontantstrømmer inn i oljefondet av samme størrelse og hadde på våren godkjent at Statoil skulle få kjøpe Hydros oljedivisjon med effekt fra høsten for at et av selskapene skulle få delta på det store russiske Stockmann gassfeltet sammen med Total og Gazprom.

1

Det er mye som har forandret seg siden da og investeringen må derfor sees på mest som en investering på samfunnsøkonomisk nivå for å unngå at selskapet skulle bli kjøpt opp av et russisk selskap som ville ha kunne ødelagt mye for Statoil/Hydro etter at de ikke ville kjøpe deler av selskapet. Staten vil før eller senere selge seg ut av Aker Holding, men det er ikke sannsynlig at den sittende norske regjering kommer til å bruke mye energi på dette i en sommerferie før et Stortingsvalg, men etter valget vil det sannsynligvis havne på salgslisten om den konservative regjeringen blir gjenvalgt. Oljefondet er nå på over sju tusen milliarder etter fortsatt store gevinster i årene mellom 2010 – 2014. Det har ikke vært en god investering for den norske stat å investere NOK 5mrd og få tilbake NOK 4mrd ti år senere, men om det var verdt det for å beholde Aker og Kværner i norsk eie er det ingen som noensinne vil finne ut fordi regnestykket har for mange ukjente.

De største investeringene bak substansverdien i Aker på NOK 438 per aksje er aksjer i Aker BP for NOK 255 per aksje, Ocean Yield for NOK 81 per aksje og Aker Solutions for NOK 66 per aksje. Den viktigste aksjen er Aker BP hvor vi kan vente flere oppkjøp som gjør at selskapet fortsetter å bli viktigere. Børshistorien for lignende investeringsselskaper med en overvekt av investeringene i populære børsnoterte aksjer viser at substansrabatten svinger med aksjens popularitet ned til under 10% på topp og over 40% på bunn. Substansrabatten har nå svingt ned fra 40% til 24%. Dess mer populær Aker BP vil bli dess flere investorer vil ha solgt seg ut av aksjen og når de angrer seg og vil inn igjen vil det være enklere å gjøre dette i Aker med en rabatt som vil snveres inn til rundt 10%. Det er alt for tidlig å snakke om den siste olje selv om både sol, vind, hydrogen og gass tar markedsandeler fordi det er kull som kommer til å bli faset ut i dette århundre. Kjøp Aker med kursmål NOK 400.