Snart blir det enklere å spare i aksjer og aksjefond

Aksjesparekonto er en lønnsom nyhet hvor privatpersoner kan samle aksjefond og børsnoterte aksjer på ett sted, og samtidig oppnå svært gunstige skattefordeler.

Aksjefond

√ Kombinasjonsfond, rentefond, obligasjoner og liknende rentepapirer kan ikke plasseres i en aksjesparekonto.

Aksjer

√ Derivater, ETN’er og unoterte aksjer kan ikke plasseres i en aksjesparekonto.

Aksjesparekonto

√ Du oppnår fremdeles skjermingsfradrag
√  Beskattning utsettes til tidspunktet man tar ut penger av Aksjesparekontoen
√  Ingen skatt før uttak har oversteget innskutt kapital

Spørsmål og svar aksjesparekonto

Når kommer aksjesparekonto?

Aksjesparekonto – kan tilbys fra 1. september 2017 – vi vil tilby kontoen så raskt vi har den tekniske løsningen på plass.

Hva kan inngå i kontoen?

Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Det er ikke noen begrensning på antall fond eller aksjer, annet enn at de må være godkjent for å plasseres på kontoen. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.

Kan jeg flytte en Aksjesparekonto til eller fra Norne?

Det er det lagt opp til at du enkelt skal kunne flytte aksjesparekonto mellom tilbyderne av aksjesparekonti.

Koster det noe å opprette Aksjesparekonto?

Nei. Velger du å flytte nåværende aksjer og fond innenfor fredningsperioden (denne varer ut 2017, og kan bli forlenget av myndighetene) er dette gebyrfritt.

Jeg sparer i fond fra før – bør jeg flytte beholdningen over til en aksjesparekonto?

Nei — dersom du har urealisert tap i beholdningen din. Du får ikke fradrag for tap i 2017, og bør derfor vente med å flytte beholdningen til 2018.

Ja — dersom du har gevinst på beholdning din. I en overgangsperiode som varer ut 2017 kan  du flytte alle aksje- og aksjefondsbeholdninger med urealiserte gevinster over i aksjesparekontoen uten at flyttingen utløser skatt.

Kan jeg ha kontanter på Aksjesparekontoen?

Etter åpning av aksjesparekonto kan du sette inn kontanter. Disse kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer eller i aksjefond, og ved salg vil gevinst og tap belastes kontoen direkte uten at du skattlegges. Kontantinnskudd på konto som ikke investeres vil ikke bli rentebærende.

Hva er en overgangsperiode?

Det er foreslått en overgangsperiode ut 2017 hvor aksjer og aksjefond kan flyttes inn i aksjesparekonto med skattemessig kontinuitet.

Når må jeg skatte?

Når du overfører aksjer/andeler til eller fra aksjesparekontoen anses det som realisasjon og utløser skatt eller fradrag. Unntaket er en overgangsperiode som varer ut 2017, hvor du kan overføre aksjer og fond til aksjesparekontoen uten beskatning. Gevinst og tap beregnes med utgangspunkt i markedsverdien på overføringstidspunktet. Eventuelt utbytte på investeringene dine vil bli skattlagt løpende.

 For eksempel:

Anta at du har kjøpt aksjefond for 100 000 kroner. Verdien stiger deretter til 120 000 kroner. Da kan du ta ut 100 000 kroner uten at dette utløser noen gevinstbeskatning. Du må først betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du har satt inn.

Hvordan beregnes skattesatsen på Aksjesparekontoen?

Skattesats lik alminnelig inntekt 24 % – oppjustert med en faktor på 1,24
For 2017 er skatten altså  29,76 %

 For eksempel:

Et uttak på 100 kroner (etter skjerming) oppjusteres 1,24 = 124 kroner. Dette beskattes deretter med 24 %. Reell skattebelastning blir dermed 29,76 % (tallene gjelder for 2017).

Formuebeskatning

For 2017 vil formuesbeskatning av aksjer og aksjeandelen i fond ha en verdsettelsesrabatt på 10 %. Dette betyr at bare 90 % av innestående i aksjer/aksjedelen i aksjefond ligger til grunn for formuesbeskatning. Formueskatten er 0,7 % av formue over kr. 1.480.000.

Utbytte

Utbytte vil beskattes ved utbetaling

Når blir pengene utbetalt ved salg av fondsandeler?

Oppgjørsdager (antall dager fra en ordre er registrert av kunde, til oppgjøret krediteres konto) for en fondshandel varierer fra forvalter til forvalter, og kan variere fra 2-7 dager. Grunnen til at noen forvaltere har så lang oppgjørstid er at forvalterne er hjemmehørende i utlandet, og at ulike tidssoner og oppgjørstid mot forvalterne forsinker prosessen

Når blir pengene utbetalt ved salg av aksjer

Aksjeoppgjøret vil skje 2 handledager etter at en handel er gjennomført, og det er først da at pengene for salget vil bli bokført mot handlekontoen.

Si i fra til meg når kontoen er på plass

Mer informasjon kommer etter hvert. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på kundeservice@norne.no