fbpx

Kundetjenester

Kundeservice og våre netthandelsmeglere gir rask og dedikert assistanse til våre kunder når de trenger det. Vi har lang erfaring med netthandel og har god kunnskap om alt fra teknisk kunderegistrering til markedsrelaterte spørsmål.

Kontakt oss på telefon 55 55 91 30, eller per e-post: kundeservice@norne.no

VPS Investortjenester gir oversikt over dine VPS-registrerte aksjer, obligasjoner og fond.

I postkassen finner du årsoppgaven og annen relevant informasjon til selvangivelsen.

Logg inn her

Finansiering

Med verdipapirfinansiering kan du øke din eksponering i aksjemarkedet uten at du behøver å anvende mer egenkapital.

Verdipapirfinansiering er tilgjengelig for både kunder som handler gjennom aksjemegler og for våre netthandelskunder. Med verdipapirfinansiering kan du belåne opp til 80 % av verdien på en aksje, for så for å investere videre i aksjemarkedet (kalt gearing). Dette gir deg et større spekter av investeringsmuligheter og øker din potensielle avkastning, men øker også risikoen for at du kan tape din egenkapital.

Med verdipapirfinansiering lånefinansierer du porteføljen din og du får mulighet til å investere i flere aksjer og samtidig diversifisere porteføljen gjennom å investere i et større utvalg av selskaper og sektorer. Verdipapirfinansiering øker ditt potensial for å motta høyere utbytte og mulighetene for å oppnå økt kursgevinst.

Elektronisk søknasskjema Privatkunde

Last ned søknadskjema (PDF) Privatkunde

Verdipapirfinansiering produktbeskrivelse

Lånefinansiering av en aksjeportefølje medfører også at risikoen for tap øker og at man kan tape mer enn den opprinnelige egenkapitalen.

stock'sShorthandel betyr at du som kunde låner inn en aksje (fra en ekstern part) som igjen selges på Oslo Børs. Du sitter dermed short, men kan når som helst kjøpe aksjen tilbake i det åpne markedet. Hvis kursen faller, tjener du på salget da du kan kjøpe tilbake aksjen på en lavere kurs enn du solgte den for.

Risikoen ved shorthandel er at det ikke er noen begrensninger for hvor høyt en aksjekurs kan stige, og det potenielle tapet ved shorthandel er dermed ubegrenset.

Dersom utlåner av aksjene krever aksjene tilbake, må disse kjøpes i markedet på det aktuelle tidspunktet utlåner krever det.

Ta kontakt for mer informasjon og søknad her

Risiko ved shorthandel
Ved shorthandel spekuleres det i kursfall. Jo mer aksjekursen nærmer seg null, jo høyere blir fortjenesten din. Stiger aksjekursen er det i teorien ingen grense for hvor mye aksjen kan bli verdt og hvor stort tapet ditt kan bli. Dersom aksjen stiger med mer enn 100 % vil du tape mer enn du opprinnelig har investert. Derfor er det veldig viktig at du overvåker markedet aktivt dersom du har shortposisjoner.

Intradagskreditt er et dagslån som gir mulighet for større eksponering i markedet helt uten ekstra kostnader. Da dette er et dagslån, må de belånte midlene være inndekket innen handelsdagen er over. Midler for å dekke inn kreditten kan oppnås gjennom å selge verdipapirer innestående på din beholdning hos Norne, eller gjennom å overføre penger til din konto i Norne.

Ta kontakt for mer informasjon og søknad her

Intradagskreditt vil gi mulighet for å oppnå høyere avkastning, men på lik linje med annen verdipapirfinansiering, også øke risikoen for større tap.

Belåningsgrad beskriver hvor mye et verdipapir kan belånes. Det vil være forskjellig belåningsgrad avhengig av hvilket verdipapir du kjøper.

Norne vurderer belåningsgradene fortløpende basert på blant annet risiko, omsetning og volatilitet.

NY liste belåningsgrader gjeldende fra 10.07.2017 her

Kurser

BarsAlle som handler aksjer gjennom norne.no har mulighet til å få realtidskurser på aksjer. Du får dermed  et bedre overblikk over aksjemarkedene

Når du er logget inn på Norne sine handelssystemer oppdateres kursene kontinuerlig dersom du har realtidskurser nivå.1 eller nivå.5. Uten realtidskurser vises aksjekursene med 15 minutters forsinkelser hver gang du oppdaterer nettsiden.

Aksjer, ETF’er, finansielle sertifikater m.m  12,50 NOK per måned

Aksjer, ETF’er, finansielle sertifikater m.m.  125 NOK per måned

Gir ordredybde på 5 nivåer av kjøp- og salgspriser og gir derfor et bedre bilde av ordreboka.