fbpx

Norne standard

Norne Standard gir tilgang til å handle aksjer og finansielle instrumenter i det norske markedet, herunder egenkapitalbevis, derivater, tegningsretter, og ETPer (Exchange traded products) på Oslo Børs og Oslo Axess. Vi tilbyr også handel gjennom egen megler. Første tre måneder er minstekursasje 19kr pr handel. Bli kunde med bank-ID.

Hos Norne Securities har du tilgang til å handle noterte og unoterte verdipapirer i det norske markedet.

Et egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument for sparebanker som ble introdusert på slutten av 1980-tallet. Egenkapitalbeviset er utbytteberettiget og har historisk gitt en høy direkteavkastningen. Snitt ligger på cirka 6-7% på de børsnoterte egenkapitalbevisene. Dette betyr lavere risiko sammenlignet med aksjer, fordi Sparebankens fond og gavefond tar eventuelle tap før egenkapitalbeviseierne.

ETPer (Exchange traded products) er verdipapir som er priset på lik linje med derivater, hvor verdien av produktet utlignes fra en benchmark til produktets underliggende aktiva. Eksempler på ETPer er aksjer, råvarer og indekser.

Det mest populære produktet innen ETP er ETF (Exchange traded fund). Dette er en portefølje med verdipapirer som har som mål å spore avkastningen til en spesifikk markedsindeks. En ETF blir kjøpt og solgt på børsen på lik linje som en aksje. De mest omsatte ETF-ene på Oslo Børs er BULL- og BEAR-fondene med OBX-indeksen som underliggende benchmark.

Videre tilbyr Norne Standard en rekke ETNer (Excange traded notes), hvor den underliggende benchmark typisk vil være ulike råvarer. Dette betyr at du for eksempel kan investere indirekte i gull eller olje gjennom å handle disse produktene.

På lik linje som med derivater, inneholder mange ETPer gearingelement.