Aksjemarkedet – en ledende indikator i verdensøkonomien.

Vi opplever tidenes dypeste resesjon, likevel skaper lettelser i restriksjonene håp. Økonomien har i mars og april prestert en solid opphenting, selv om bedringen har vært noe ujevn.
Tider som dette som setter investorer som deg og meg på prøve. Det er ikke uten grunn at de som har penger i aksjemarkedet bør ha en langsiktig tidshorisont og være forberedt på periodevise kursendringer.

Uansett hvor alvorlig krisen og børsfallet kan bli, vil vi i etterkant av krisen oppleve at verden går videre, børsene kommer tilbake og økonomien gjeninnhentes. Månedens anbefaling består av 5 solide og tradisjonsrike selskaper.

Vi finner her blant annet en tungvekter innen gjødselproduksjon, to godt kapitaliserte sparebanker, Agders største industribedrift innen elektronikk og et famasøytselskap som nylig hentet 143 millioner i en overtegnet emisjon.

YAR – Gjødselprodusenten Yara har holdt et stabilt kursnivå gjennom koronakrisen.

En av de viktigste kostnadskomponentene til Yaras produksjon er naturgass-prisene, og de er i kjølvannet av oljeprisfallet også betydelig ned. Markedet for urea og nitrat-basert gjødsel er også stabilt, bøndene er avhengig av Urea og CAN hvert år for å holde avlingene høye.

Selskapet er relativt rimelig, handles på en P/E rundt 10x 2020 inntjeningen.

SVEG– Sparebanken Vest opplever som de fleste andre sparebanker utfordringer som følge av koronakrisen.

Det er foreløpig begrensede tap på enkelt kunder. Banken har en relativt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje, med lite utlån mot olje og oljeservice selskaper. Moderat eksponering i konjunkturutsatte næringer bidrar til å dempe de negative konsekvensene. I tillegg til noe tap på finansporteføljen er det først og fremst modellbaserte tapsavsetninger banken gjør.

Banken ser fortsatt sterk utlånsvekst i mobilbanken Bulder, som blant annet gir automatisk rentekutt.

SVEG handles på pris/bok rundt 1, som riktignok er noe over snittet av sparebanker. Likevel rimelig på P/E. Inntjeningsestimatene til Sparebanken Vest har falt mindre i år enn for sammenlignbare banker.

SOR – Sparebanken Sør har i likhet med SVEG en relativ konservativ utlånsportefølje.

Banken er rimelig på P/E og er blant bankene som betaler ut mest dividende sammenlignet med aksjekursen. Banken handles på lave 0,7 på pris/bok, og har tilfredsstillende kapitaldekningsratio.

Når nordmenn ikke kan reise til Syden, tror vi at turistnæringen i Agder kan bli en relativ sikker sommerdestinasjon i Norge. Aktiviteten i regionen i vår og sommer kan ta seg opp, noe som bør reduserer tapspotensiale på overnattings-, detaljhandels- og serveringsbedrifter for banken.

KITRON – er et norsk ledende Electronic Manufacturing Services (EMS) selskap.

Selskapet produserer elektroniske komponenter til å understøtte komplekse industrielle produksjonsprosesser innenfor både energi, telekom, medisinsk utstyr og forsvar m.fl.

I løpet av det siste året har selskapet  blant annet integrert en ny virksomhet i USA, åpnet en ny fabrikk i Polen og utvidet kapasiteten i Kina. Alle anleggene opererer som normalt til tross for koronasituasjonen.

Kitron vil fortsette sin vekststrategi, kombinert med robuste driftsmarginer og kapitaldisiplin. Selskapet leverte svært gode tall for første kvartal. Vi forventer vekst i inntjening og lønnsomhet også fremover.

Til tross for dette er dette kvalitetsselskapet med ROE på ca. 20%, rimelig på en P/E for 2021 rundt 10x og en direkteavkastning (utbytteyield) mellom 6-7% de neste årene.

PHO – Photocure, eller «The Bladder Cancer Company», som de titulerer seg, er et selskap som er engasjert i fotogenisk terapi av blærekreft. Blærekreftselskapet utvikler og kommersialiserer legemidler til bedre diagnose og behandling av pasienter med blærekreft.

Selskapet ble nylig enig med en samarbeidspartner at de tar tilbake distribusjonen av nøkkelproduktet Hexvix i Europa, og selskapet emitterte i april for å finansiere dette tilbakekjøpet (emisjonen var 6 ganger overtegnet).

Penetrasjonsraten for Hexvix er ca. 3 høyere i Norden enn i Europa og vi forventer mye sterkere vekst i salget av Hexvix nå i Europa. Selskapet guider nå på 1 mrd. NOK i salg i 2023 med en EBITDA-margin på 40%.

Photocure opplever en god kommersiell vekst, lav vekst i kostnadene og gode resultater. Vi har kursmål 150 på selskapet, noe som innebærer en oppside på mer enn 100%.

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider.  Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Vest og Sparebanken Sør er eiere i Norne.

Informasjonen er ment som generell informasjon om mulige investeringer og skal ikke betraktes som juridisk, finansiell, forretningsmessig, skattemessige eller regnskapsmessige råd. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd. Informasjonen er ikke utformet for å fatte strategiske investeringsbeslutninger og leseren må gjøre egne vurderinger av hvilke investeringer som eventuelt vil være hensiktsmessige eller egnet. Slike selvstendige vurderinger bør baseres på leserens kunnskap, erfaring, finansielle situasjon og investeringsmål. Vi anmoder leseren om å be om råd fra sin rådgiver dersom man er i tvil.