fbpx

Hvilke aksjer bør jeg kjøpe?

Nornes 5 aksjetips.

 Aksjemarkedet – en ledende indikator i verdensøkonomien.

Høsten har gitt overraskende sterke aksjemarkedet, til tross for en ny korona-smittebølge.

Men sterke kvantitative lettelser fra sentralbankene, svært lave renter, og børsnoterte selskaper som har vist en evne til å tilpasse seg en ny virkelighet, har gitt bedre inntjening enn fryktet, og bedre makrotall enn ventet.

YAR – Gjødselprodusenten Yara har holdt et stabilt kursnivå gjennom koronakrisen.

Vi har en kjøpsrating på Yara-aksjen, med kursmål 450. Vi liker Yara, selskapet fremstår som attraktivt priset (ca. 12x forward PE) med en god utbytteyield (rundt 4%). Samtidig viser den indiske aktiviteten i sommer mht. å få tak i urea, at markedet er rimelig stramt og India må legge ut en ny tender (=anbud) for å sikre nødvendige volum. Dette er positivt for ureaprisene i høst. Naturgassprisene er en viktig kostnadskomponent for Yara, og disse prisene forblir under press, noe som også er positivt for aksjekursen.

TEL – Telenor er en typisk høstaksje, som historisk har gitt best avkastning i andre halvår.

Vi mener Telenor har gode defensive kvaliteter i et utfordrende makroklima, og etterspørselen etter data og datatrafikk har økt i koronakrisen. Telenor er priset på rundt 15 gangeren årets forventede inntjening, samtidig er utbytteyielden i selskapet rundt 6%, og i et lavrenteregime som i dag, er dette en meget god løpende avkastning.

Telenor har en svært god lønnsomhet, med en egenkapitalavkastning på 35% og en avkastning på investert kapital på rundt 20%. Telenor har lønnsomhet og kapital nok til også å kjøpe tilbake egne aksjer, noe de senest i fjor hadde et program for.

SOR

Vi foretrekker Sparebanken Sør blant egenkapitalbevisene.

Banken er rimelig, PE 2020 på ca. 9x og pris/bok helt nede på 0,76. Dette er ca. 20% rabatt mot de andre bankene. Sør betaler også et bra utbytte og yielden i år ventes å bli 6%.

Til tross for at Sør er mye rimeligere enn de andre bankene, har de en ROE omtrent som snittet. I tillegg til SOR liker vi Sparebanken Møre, selv om likviditeten i MORGs egenkapitalbevis kan være litt utfordrende.

KITRON – er et norsk ledende Electronic Manufacturing Services (EMS) selskap.

Selskapet produserer elektroniske komponenter til å understøtte komplekse industrielle produksjonsprosesser innenfor både energi, telekom, medisinsk utstyr og forsvar m.fl.

I løpet av det siste året har selskapet  blant annet integrert en ny virksomhet i USA, åpnet en ny fabrikk i Polen og utvidet kapasiteten i Kina. Kitron er et selskap vi har likt lenge i Norne, og har steget kraftig på børsen gjennom flere år.  Samtidig forblir selskapet relativt rimelig priset (PE 13,3 for i år), og det kan vise til en svært god lønnsomhet, med både ROE og ROIC tall over 20%.

Selskapet betaler i tillegg ut utbytter tilsvarende rundt 5% utbytteyield.

PHO – Photocure, eller «The Bladder Cancer Company», som de titulerer seg, er et selskap som er engasjert i fotogenisk terapi av blærekreft. Blærekreftselskapet utvikler og kommersialiserer legemidler til bedre diagnose og behandling av pasienter med blærekreft.

Photocure er en annen av våre favoritter. Prismålet representerer nesten en dobling ift. dagens aksjekurs.

Selskapet kjøpte i vår tilbake distribusjonsrettighetene for hovedproduktet Hexvix i Europa fra Ipsen. Salget av dette produktet i Europa har lenge «lagget» det vi har sett f.eks. i USA og Norden, og vi er spente på hvor raskt PHO kan øke dette salget fremover. Den første indikasjonen på dette kommer ved halvårsresultatfremleggelsen den 18.08. Selv om vi er optimistiske til utsiktene til selskapet, er vi forberedt på at det kan ta noe tid å få salget i Europa opp på det nivået vi ser andre steder.

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider.  Norne gjør oppmerksom på at Sparebanken Sør er eier i Norne.

Informasjonen er ment som generell informasjon om mulige investeringer og skal ikke betraktes som juridisk, finansiell, forretningsmessig, skattemessige eller regnskapsmessige råd. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd. Informasjonen er ikke utformet for å fatte strategiske investeringsbeslutninger og leseren må gjøre egne vurderinger av hvilke investeringer som eventuelt vil være hensiktsmessige eller egnet. Slike selvstendige vurderinger bør baseres på leserens kunnskap, erfaring, finansielle situasjon og investeringsmål. Vi anmoder leseren om å be om råd fra sin rådgiver dersom man er i tvil.