Hvilke aksjer bør jeg kjøpe?

Et turbulent marked kan gi utslag i en flukt til tryggere havner blant annet til selskaper som er mindre konjunkturutsatte og har en stabil inntjening.

I et slikt klima kan man handle aksjer innen konsum, telecom og energiforsyning.  På denne siden deler vi noen tanker.

AKER BP – Aker BP har ikke hatt direkte negative konsekvenser på aktivitetsnivå knyttet til drift/produksjon, leteaktivitet eller prosjektgjennomføring så langt. Som følge av koronaviruset og den svake oljeprisen valgte oljeselskapet nylig å kutte i investeringsprogrammet de neste årene. Aker BP er godt rustet og forberedt for å møte den utfordrende markedssituasjonen i tillegg har selskapet finansielle ressurser til å følge verdiskapende vekstmuligheter fremover.

Oljeselskapet skriver i en børsmelding denne uken at de fortsatt har ambisjoner om å dele ut utbytte til investorene de neste kvartalene, men understreker at før et utbytte blir konkludert, må styret gjøre en helhetlig vurdering av alle relevante faktorer. Nylig delte selskapet ut 400 overtrekksdresser til sykehuset i Sandnessjøen på Helgeland, selskapet bidrar dermed til den nasjonal dugnadsånden.

TEL – Telenor står for 80 prosent av landets teletrafikk, og har en sentral plass i samfunnets infrastruktur. De har blant annet økt kapasiteten på flere hundre basestasjoner der selskapet ser at trafikken øker for sikre at kundene er på nett til enhver tid.

Telenor opplever vekst i alt fra taletid til internett på fast bredbånd. (Mobil tale: 50 % økning, Mobil data: 25 % økning, Fast bredbånd: 30-40 % økning på dagtid).

NEL – NEL Hydrogen har surfet på den grønne bølgen, og har det siste tiden seilet opp som en folkefavoritt på Oslo Børs. Det siste året har NEL-aksjen steget 108 prosent. I tillegg har selskapet blant annet inngått en strategisk samarbeidsavtale med Kværner.

Tidligere denne uken måtte NEL midlertidig stenge anlegget i Wallingfort til 22. april. Nå har Nel Hydrogen US, et datterselskap av NEL blitt definert som essensiell produksjonsvirksomhet. Fabrikken i USA produserer mindre PEM-enheter og generatorer som benyttes blant annet  i labratorium og helsesektoren.
Selskapet har liten gjeld og underliggende god aktivitet i markedet tross noe negativt påvirket av forstyrrelser i verdikjeden som følge av koronnaviruset.

NEL er et selskaper som retter seg etter prinsipper om miljø, bærekraft og selskapsstyring (ESG). Tiden vil vise om ESG aksjer vil trumfe hvorvidt ventet inntjening er økende eller ei.

YAR – Nesten halvparten av verdens matvareproduksjon kommer som et resultat av gjødsel. Norge og andre land tar situasjonen på alvor og ser betydningen av å sikre hele verdikjeden for mat. Det har gitt Yara rammebetingelser slik at de kan fortsette virksomheten.

For to uker siden meldte dessuten selskapet om salget av 25 prosent av aksjene i Qatar Fertiliser Company til Qatar Petroleum for 1 milliard dollar, som på det tidspunktet tilsvarte 9,25 milliarder kroner. Etter den seneste tidens kronesvekkelse får nå Yara 11 milliarder kroner for aksjeposten.

Yara har en solid balanse, og har også varslet en opptrapping av utbyttene til aksjonærene.

ORK – Vi spiser og drikker og har behov for dagligvarer også når tidene er dårlige. Som leverandør av matvarer, vaskemidler og hygieneartikler har Orkla et viktig samfunnsansvar under koronautbruddet. Salget av middagshermetikk har økt med mer enn 50% de siste ukene, og klassikeren Spaghetti à la Capri har opplevd renessanse.

På Lilleborgs fabrikk legges det nå ned ekstraordinær innsats for å levere klorinprodukter til forbrukere, og ovenfor profesjonelle kunder – desinfiseringsprodukter og vaskemidler til sykehus.
På Børsen har Orkla også klart seg svært mye bedre enn de fleste andre, og har kun falt syv prosent siden nyttår. Orklas utbytte opprettholdes som planlagt.

Med hjemmepåske for døren har Orkla robuste, – og gode leveringssystemer på plass for å sikre blant annet leveranse av påskemarsipan. Med andre ord: ingen grunn til hamstring!

Denne artikkelen er laget av Norne Securities AS (“Norne”). Norne fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider

Informasjonen er ment som generell informasjon om mulige investeringer og skal ikke betraktes som juridisk, finansiell, forretningsmessig, skattemessige eller regnskapsmessige råd. Informasjonen er ikke ment som personlige anbefalinger og er ikke investeringsråd. Informasjonen er ikke utformet for å fatte strategiske investeringsbeslutninger og leseren må gjøre egne vurderinger av hvilke investeringer som eventuelt vil være hensiktsmessige eller egnet. Slike selvstendige vurderinger bør baseres på leserens kunnskap, erfaring, finansielle situasjon og investeringsmål. Vi anmoder leseren om å be om råd fra sin rådgiver dersom man er i tvil.