Innlegg fra november 7, 2021

Drangedal Sparebank – Emisjon

I perioden 8.november -24 november gjennomfører Drangedal Sparebank en garantert fortrinnsrettsemisjon. Banken utsteder 650 000 egenkapitalbevis til kurs 106 kr. Emisjonsbeløpet er på forhånd garantert