Innlegg fra august 3, 2021

Norne Kombinasjon Juli

Norne Kombinasjon 20 steg 0,8% i mai, mens Norne Kombinasjon 50 steg 1,6% og Norne Kombinasjon 80 steg markert, opp 2,6% i juli. Både rentemarkedet

Norne Rente Juli

Norne Rente steg 0,3% i juli og er opp 1,9% hittil i år. Norne Rente leverte god avkastning i juli, og avkastningen hittil i år

Norne Aksje Juli

Norne Aksje steg hele 4,5% i juli og er opp hele 16,8% hittil i år. Referanseindeksen var opp 5,4% i juli og er opp 18,7%

Månedskommentar Juli

Juli gav moderat avkastning i aksjemarkedet, Oslo Børs var opp 1,2%, mens USA, Europa og verdensindeksen var opp 1,4-2,4%. Markert kronesvekkelse gjorde imidlertid at i