Innlegg fra juli 12, 2021

Norne Kombinasjon Juni

Norne Kombinasjon 20 steg 0,6% i mai, mens Norne Kombinasjon 50 steg 1,0% og Norne Kombinasjon 80 steg markert, opp 2,0% i juni. Både rentemarkedet

Norne Rente Juni

Norne Rente steg 0,2% i juni og er opp 1,5% hittil i år. I rentemarkedet er kredittpåslagene i ferd med å bunne ut på et

Norne Aksje Juni

Norne Aksje steg 2,3% i juni og er opp 11,8% hittil i år, dette var noe lavere enn referanseindeksen, som var opp 4,1% i juni

Månedskommentar Juni

Både juni og hele 1. halvår 2021 har gitt veldig god avkastning i aksjemarkedet. Oslo Børs steg moderat i juni, opp en knapp prosent og