Innlegg fra juni 7, 2021

Månedskommentar Mai

Mai ble en ny, god måned i aksjemarkedet, med en oppgang på 3,4% for Oslo Børs. Europa var tilsvarende sterk, mens Vekstmarkedene og USA var

Norne Kombinasjon Mai

Norne Kombinasjon 20 steg 0,5% i mai, mens Norne Kombinasjon 50 steg 0,9% og Norne Kombinasjon 80 steg pene 1,6%. Både rentemarkedet og aksjemarkedet bidro

Norne Rente Mai

Norne Rente steg 0,2% i mai og er opp 1,3% hittil i år. I rentemarkedet er kredittpåslagene i ferd med å bunne ut på et

Norne Aksje Mai

Norne Aksje steg 2,1% i mai og er opp 9,6% hittil i år. Referanseindeksen var opp 2,4% i mai og er opp 8,2% hittil i