Innlegg fra mai 5, 2021

Norne Kombinasjon April

Norne Kombinasjon 20 steg 1% i mars, mens Norne Kombinasjon 50 steg 1,7% og Norne Kombinasjon80 steg hele 2,7%.Både rentemarkedet og aksjemarkedet bidro positivt for

Norne Rente April

Norne Rente steg 0,3% i april og er opp 1,1% hittil i år I rentemarkedet ser vi at kredittpåslagene fortsatt faller, og vi ser god

Norne Aksje April

Norne Aksje steg hele 3,9% i april og er opp 7,1% så lagt i 2021! Referanseindeksen var opp 1,9% i april og 5,6% hittil i

Månedskommentar April

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,7 prosent samtidig som den norske kronen styrket seg kraftig i april. Modne markeder steg 2-2,5%, mens vekstmarkedene falt moderat