Innlegg fra april 8, 2021

Norne Kombinasjon Mars

Norne Kombinasjon 20 steg 0,5% i mars, mens Norne Kombinasjon 50 steg 0,4% og Norne Kombinasjon 80 steg 0,6%. Både rentemarkedet og aksjemarkedet bidro positivt

Norne Rente Mars

I rentemarkedet ser vi at kredittpåslagene fortsatt faller, og vi ser god avkastning i porteføljer med et bra innslag av kredittrisiko. Vi ser imidlertid svakere

Norne Aksje Mars

Referanseindeksen var opp 1,7% i mars og 3,7% hittil i år. I mars steg Oslo Børs med 5,1 prosent (OSEBX), mens det nordiske markedet var

Månedskommentar Mars

Aksjemarkedene fortsetter å stige i 2021, og steg også betydelig i mars. Oslo Børs ledet an, mens vekstmarkedene var desidert svakest denne måneden. Bildet er