Innlegg fra mars 10, 2021

Månedskommentar Februar

Aksjemarkedene har startet veldig bra i 2021. Oslo Børs har steget til ny «all time high», over 1000 poeng, drevet av håp om normalisering av

Norne Kombinasjon februar

Kombinasjonsfondene hadde en god måned, med stigende aksjemarkeder og en rentedel der vi har vært forsiktig med lang rentebinding. Som et resultat steg også renteporteføljen

Norne Rente Februar

Norne Rente var opp hele 0,2% i januar, og hittil i år er fondet opp 0,7%.   Norne Rente har lite rentedurasjon, og med den

Norne Aksje februar

Norne Aksje steg med hele 3,2% i februar og er opp 1,7% hittil i år. Referanseindeksen var opp 2,9% i februar, og hittil i år