Innlegg fra januar 31, 2021

Norne Rente – Desember

Norne Rente var opp 0,3% i november og er opp hele 5,6% siden oppstart. Kredittpåslagene, som har falt kraftig siden april, var mer eller mindre

Norne Aksje – Desember

Norne Aksje steg med 3,8% i desember, og var med det opp hele 17,8% i 2020! Fondet var omtrent 1,5% bedre enn referanseindeksen i 2020.

Månedskommentar Desember

BREXIT Gjennom året steg nordiske aksjer med hele 25%. Aksjer i fremvoksende økonomier, USA og globalt steg med 17-15%, mens norske aksjer kunne vise til en